Fiatal gazda – 2017.

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás  (VP2-6.1.1-16)

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának előmozdítása, továbbá a vidéki térségek népességmegtartó képességének és a mezőgazdasági termelő tevékenység versenyképességének növelése érdekében kiírt pályázati felhívás.

 

A támogatás formája, mértéke:
·    egyösszegű vissza nem térítendő
·    40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, 5 évre, két részletben (75+25 %).
Kedvezményezettek köre
1. Természetes személy, aki
·    főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki mezőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.
·    legalább 18 és legfeljebb 40 éves (41. életévét be nem töltött személy (40 éves + 364 napos))
·    Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik. (a szakismeretek listáját a pályázati felhívás 6. és 7. mellékletei tartalmazzák)
·    A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.
2. Jogi személy
·    a jogi személy főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat, továbbá a vállalkozás kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként
·    a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legalább 18, legfeljebb 40 éves (41. életévét be nem töltött személy (40 éves+ 364 napos))
·    a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik (a szakismeretek listáját a pályázati felhívás 6. és 7. mellékletek tartalmazzák)
·    A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.

 

Határidők

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1.  és 2019. február 28. között van lehetőség.
Benyújtási határnapok dátumok:
–    2017. március 31.
–    2017. május 2.
–    2017. június 1.
–    2017. augusztus 31.
–    2017. november 30.
–    2018. február 28.
–    2018. május 31.
–    2018. augusztus 31.
–    2018. november 30.
–    2019. február 28.

A pályázati felhívás és annak mellékletei, a kapcsolódó közleményekkel együtt a hivatalos www.szechenyi2020.hu pályázati portálon jelennek meg.